Styrelse

Peter Nilsson, ordförande
Susanne Marbe, suppleant
Jonas Ekholm, suppleant  

Styrelsen är förändrad sedan årsmötet då några ledamöter lämnat av olika skäl. Mattias Schönhult, Jim Lindell,  Lennart Iwar och Mikael Palmkvist sitter inte längre kvar i styrelsen men stödjer fortsatt klubben på olika sätt. De två förstnämnda valdes vid årsmötet och den sistnämnda var vald på två år sedan tidigare.

Tillsvidare kallas ena eller båda suppleanterna in att vikariera för avgångna ledamöter vid varje styrelsemöte, vilket förs till protokollet, då det enligt IK Panterns stadgar krävs tre ledamöter närvarande för beslutsförhet i styrelsen.  

Eventuella frågor besvaras av ordförande Peter Nilsson via mail.