Två klubbade beslut vid Extra årsmöte den 4 april.

8 april 2019 14:20


Vid torsdagens extra årsmöte klubbades de två ärenden som fanns på dagordningen.

1.Val av ny revisor för föreningen.

2.Justering av IK Panterns stadgar.

Peter Cederblad, KPMG, är nu IK Panterns nya revisor.

Justering i stadgarna var ett uppdrag till den nya styrelsen av medlemmarna sedan årsmötet i juni 2018. Jonas Ekholm, styrelsen, har tillsammans med medlem Thomas Lagheden gått igenom och föreslagit justeringarna. Dessa låg till grund för beslutet på torsdagens möte.

Vill du ta del av stadgarna finns de att hämta på kansliet.

Peter Nilsson Ordförande