Information till IK Panterns medlemmar

15 maj 2019 15:00


Det drivs intensiva samtal för att hitta en lösning och rädda Pantern.

Just nu finns en investerargrupp som är intresserade av att bidra med hjälp för att klara licensen och bidra med en grund i budgeten för kommande säsong.

Fortfarande finns inget skrivet och inga garantier för något. Men vi behöver samla oss som förening snabbare än vad våra stadgar säger om detta ska gå att lösa.

Årsmötet den 4 juni är för sent för att hantera frågor kring denna lösning

Min och styrelsens ambition är att få till ett färdigt förslag på denna lösning som medlemmarna måste rösta igenom.

Det kan alltså bli frågan om en snabb samling med kort varsel för medlemmarna.

Är det någon medlem som motsäger sig detta, önskar vi att denna omedelbart hör av sig skriftligen till kansliet till [email protected]

Senast fredag vill vi i så fall ha protest och medföljande argument för att vi inte ska få samla medlemmarna med kort varsel.

Återkommer med mer information.

/Peter Nilsson Ordförande