Panterns nya styrelse

29 juni 2018 08:25

Årsmötet har den 28 juni valt styrelse enligt nedan:


Styrelse

Peter Nilsson - Ordförande på ett år
Lennart Iwar - Ledamot på två år
Mattias Schönhult - Ledamot på två år
Jim Lindell - Ledamot på ett år
Mikael Palmkvist - Ledamot valdes på två år förra året och sitter kvar i styrelsen.
Jonas Ekholm - Suppleant på ett år
Susanne Marbe - Suppleant på ett år

Styrelsen och klubbchef Jens Israelsson återkommer inom kort med mer information.