Jens slutar som klubbchef

10 maj 2019 09:43


Vänner,

Jag kommer att sluta som klubbchef. Det är ett beslut som känns oehört tråkigt, men också helt nödvändigt för mig att fatta. När jag tackade ja till uppdraget var det med stark övertygelse om att jag var rätt man att strukturera upp organisationen, och få rätsida på en klubb med trasslig historia, men med en fantastisk potential.

Jag gick in med ambitionen att knyta samman föreningen, skapa förutsättningar för en större publik, öka antalet medlemmar och inte minst vara med och bidra till stora framgångar på isen. Ett år senare, och med facit i hand, inser jag att det aldrig fanns förutsättningar att lyckas med detta på grund av att klubbens ekonomi var betydligt mer ansträngd än vad jag fick presenterad för mig.

Så istället för att leda och utveckla organisationen framåt har jag ägnat min tid till att strukturera upp finanserna och ta fram underlag för kortsiktiga lösningar. Jag inser hur slitigt och oinspirerande det är att tvingas ligga steget efter utan möjlighet till framåtanda och proaktivitet. Och då jag gör bedömningen att situationen kvarstår, med för mig små möjligheter att påverka, väljer jag istället att sluta i klubben när bokslutet och budgeten är klar den sista maj. Ett beslut som styrelsen respekterar och ställer sig bakom.

Trots situationen som jag beskriver ovan vill jag att ni ska veta att tiden i Pantern varit mycket värdefull för mig. Och det beror på all talang, värme och kämparglöd som jag har mött hos er alla. För detta är jag evigt tacksam, och jag önskar er allt det bästa framåt.

Jens