Kallelse extra årsmöte

14 mars 2019 21:49


IK Panterns medlemmar kallas till extra årsmöte den 4 april kl 19:00 på Kirsebergs Ishall kafeterian. Mötet avser behandla två ärenden.

1, Val av revisor 2, Godkännande av uppdaterade stadgar

Förslag på ny revisor är Peter Cederblad KPMG AB. Förslag på ändringar i stadgarna finns att hämta på kansliet från och med måndag den 18 mars.