Svenska Spel

Information från IK Panterns styrelse!

Publicerad: 2017-12-12 10:32

Processen med att stabilisera IK Pantern i sin helhet pågår för fullt. Arbetet innebär att det görs en total översyn av det som har skett tidigare för att kunna skapa en ny stabil, professionell och slagkraftig organisation runt hela verksamheten anpassad för den målsättning som klubben har. Ett stort arbete läggs också på att skapa en långsiktigt stabil ekonomi. 

När det gäller det operativa ansvaret runt elitverksamheten så sköts denna av Håkan Åhlund och Fredrik Hallberg med följande arbetsfördelning:
Håkan Åhlund ansvarar för hela organisationen runt IK Panterns A-lag. Han har ansvaret för spelarkontrakt, agentkontakter och spelaravtal. Håkan sköter dessutom den löpande kontakten med andra klubbar.

Fredrik Hallberg ansvarar för laguttagning, match- och träningsplanering samt att leda laget i samband med match.

Håkan Åhlund och Fredrik Hallberg arbetar, precis som tidigare, nära varandra med den dagliga verksamheten vilket omfattar allt från analys av motståndare, planering av spelsystem, scouting till den långsiktig idrottslig planering.

Håkan Åhlund och Fredrik Hallberg rapporterar direkt till IK Panterns styrelse.

Den nya organisationen kommer att stärka IK Pantern som elitförening och bidra till den professionalisering som nu sker helt i enlighet med klubbens långsiktiga sportsliga ambitioner.

Mattias Schönhult
Ordförande 
IK Pantern

 
Styrelsen för IK Pantern
 

Copyright © 2015-2018 IK Pantern

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB